JTR mengalu-alukan tuan puan untuk membaca tulisan dalam blog ini bagi manfaat tuan puan

Khamis, 22 September 2011

Takut Hantu Wahabi!

Posted by Abu Hannan On 6:20:00 PTG 14 commentsAda beberapa orang mencadangkan agar saya menyentuh sedikit apa yang disebut minggu lepas oleh seorang akvitis tarekat yang menulis mengenai penangkapan saya dalam kolum di bawah saya ini.

Bagi saya, adalah perkara biasa untuk ahli tarekat tidak selesa dengan saya kerana beberapa artikel saya sebelum ini turut mengkritik budaya meminggirkan rasional atau budaya taklid buta yang sering berlaku dalam banyak tarekat sehingga pengikut melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh ‘syeikh’ mereka tanpa bertanya lagi dalilnya.

Namun persoalan yang besar yang sering ditimbulkan ‘siapakah Ahlus Sunnah wal Jama’ah?”. Oleh kerana jenama ini begitu laku, bahkan ia juga sering dijadikan senjata, maka banyak pihak mengistiharkan jenama ini milik mutlak mereka dan sesiapa yang menentang mereka bererti terkeluar dari Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Mereka ini mengingatkan kita kepada Napoleon Banaparte yang berkata: “I am France and France is me”.
Maka ramailah orang mendakwa Ahlus Sunnah wal Jama’ah, walaupun jika ditanya mereka apakah itu Ahlus Sunnah wal Jama’ah mereka meraba dan terpinga mencari jawapannya. Atau jika diberikan jawapan, ia mempunyai kepentingan yang tersendiri.

Sehingga kelompok tarekat yang sering mencetuskan dakwaan berbagai-bagai termasuk konsep ‘wahdatul ujud’ (kesatuan tuhan dengan makhluk) yang dilaungkan oleh Ibn ‘Arabi juga mendakwa mereka Ahlus Sunnah wal Jama’ah.


Lebih sedih lagi, ada yang mendakwa “Ahlus Sunnah hanya yang ikut mazhab Syafi’e”. Kalau demikian, habislah terkeluar imam-imam lain seperti al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah!.

Sehinggakan mereka yang tidak qunut pun dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Maka barangkali tiga perempat dari umat Islam ini terkeluar dari Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

Padahal istilah Sunnah di sini merujuk Sunnah Nabi s.a.w yang merangkumi penghayatan al-Quran dan sunnah, maka ahli sunnah ialah mereka yang menghayati hakikat ini. Sementara perkataan jama’ah merujuk kepada para sahabat Nabi s.a.w dalam ertikata lain menghayati al-Quran dan Sunnah seiring dengan jalan yang ditunjukkan oleh generasi agung Islam iaitu para sahabat. Sesiapa yang yakin bahawa al-Quran dan Sunnah adalah pegangan mereka sementara penghayatan para sahabah adalah panduan mereka, maka mereka adalah Ahlus sunnah wal Jama’ah (lihat: al-Mausu’at al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Mazahib wa al-Ahzab al-Mu’asarah, 40-54, WAMY).

Maka dengan itu berbagai mazhab fekah sekalipun ada perbezaan pandangan mereka tidak dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Ini seperti kata ‘Abd al-Qahir al-Baghdadi (wafat 429H): 
“Maka termasuk dalam golongan ini mereka yang mengikut al-Imam Malik, al-Imam Syafi’i, al-Auza’i, al-Thauri, Abu Hanifah, Ibn Abi Laila, Abi Thaur, Ahmad bin Hanbal, Ahli Zahir dan sekelian yang beriktikad dalam bab yang menggunakan akal berdasarkan prinsip-prinsip tauhid sifat. Mereka tidak mencampur-adukkan sedikit pun dengan bida’ah ahli hawa nafsu dan sesat” (al-Baghdadi, al-Farq bain al-Firaq, m.s 314-315, Beirut: Dar al-Ma’rifah).

Jika kita lihat di sini, Mazhab Zahiri yang hanya berpegang kepada zahir nas sahaja dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah, apakah tidak qunut, letak tangan atas dada ketika solat, tidak berwirid beramai-ramai selepas selepas solat terkeluar dari Ahlus Sunnah?!

Lihatlah, wakil JAIS dalam temubual Utusan menyebut antara ciri sesat itu mereka yang membicarakan pecahan tauhid kepada Rububiyyah, Uluhiyyah, Asma dan Sifat. Namun dalam ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang dikeluarkan oleh WAMY, bahkan sukatan UIA, sukatan sekolah negara kita dan kebanyakan universiti di dunia ini, itulah ciri manhaj kefahaman tauhid Ahlus Sunnah yang diajar.

Sejak saya sekolah rendah, dalam usrah, dalam buku akidah Presiden PAS, dalam buku sekolah Kerajaan UMNO dan di negara-negara Arab, di UK, US dan Eropah itulah bentuk perbahasan akidah Ahlus Sunnah yang diajar.

Hari ini wakil JAIS dalam temubualnya dengan Utusan menyatakan itu bukan akidah akidah Ahlus Sunnah bahkan dikaitkan dengan akidah penyembah berhala. Akhirnya, dikaitkan dengan wahabi. Kalau begitu telah lamalah kita semua wahabi.Saya amat dukacita, jika golongan agama itu suka menjadikan senjata kafir mengkafir, sesat menyesat sebagai alat untuk mempertahankan kedudukan dan diri, akhirnya umat yang musnah. Izinkan sekali lagi saya menyebut perkataan Prof Hamka: 
Kadang-kala dikatakan Kaum Muda tidak hormat kepada ulama. Padahal yang mereka katakan ulama itu bukanlah Imam Malik atau Imam Syafie, tetapi beberapa pegawai kerajaan yang memakai serban dan jubah. Dan beliau pun merasakan dirinya ulama kerana pada tangannya sudah ada surat tauliah”. (Hamka, Teguran Suci Dan Jujur Terhadap Mufti Johor, m.s. 66).

Daripada cerita tauliah pergi ke cerita wahabi. Setiap yang berbeza pendapat dengan mereka yang memegang kuasa agama dilebelkan wahabi.Minggu lepas Pengarah Jais menyatakan bahawa orang bukan Islam tidak boleh masuk masjid kerana mereka bagaikan wanita haid. Dalam keadaan ramai bukan muslim salah faham terhadap Islam, fatwa seperti ini dikeluarkan.

Padahal pada zaman Nabi s.a.w para perwakilan muslim dan bukan muslim samada Yahudi, Kristian dan selain mereka masuk berjumpa Nabi s.a.w dalam masjid. Mereka memahami Islam dari masjid dan berurusan dengan kerajaan Islam dalam masjid. Ini disebut dalam banyak hadis.

Jika Pengarah JAIS itu memilih pendapat yang saya anggap tidak kukuh dan merugikan Islam di Malaysia dan saya memilih pendapat para ulama yang menyatakan bukan muslim boleh masuk ke masjid jika ada keperluan, adakah saya telah menjadi wahabi dan sesat? Apakah pula jika satu hari Allah takdirkan saya berada di tampok kuasa, maka pendapat beliau pula akan dihukum wahabi dan sesat?! Rosaklah agama jika menjadi mainan hawa nafsu dan kepentingan!

Saya bukan peminat karangan Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab (1115H). Saya suka dengan Dr Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan jiwanya begitu dekat Ibn Taimiyyah (meninggal 728H). Begitulah juga saya. Namun saya sama sekali tidak dapat menerima tabiat suka mengkafir dan menyesatkan tokoh ilmuwan seperti yang berlaku sekarang ini. Jika saya tidak bermazhab Maliki, saya tetap membantah mereka yang menghina al-Imam Malik bin Anas, kerana seorang muslim wajib membela muslim lain yang dizalimi, apatah lagi tokoh ilmuwan.

Sekalipun saya bukan pengikut Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab, saya tetap tidak akan mengizinkan beliau dicerca, dikafirkan dan dihina. Apatahlagi, kesannya besar. Mereka yang membangkitkan isu kafir dan sesat wahabi ini akan mengheret Negara Arab Saudi secara khusus dan beberapa negara Arab lain sebagai sesat dan mungkin kafir. Mereka ini ada agenda yang tersendiri, yang berpusat di Lubnan dan ada agen-agennya sudah sampai ke negara ini. Rancangan menghidupkan kafir mengkafir sesama umat. Ini akan dihuraikan dalam tulisan akan datang.

Baru-baru ini UIA meraikan kedatangan tokoh ilmuwan terkenal ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki , Setiausaha Agung, Muslim World League dalam International Conference on Jurisprudence of Minorities in the Light of Maqasid al-Shariah.

Tokoh ini dalam tulisannya Mujmal I’tikad Aimmah al-Salaf memuji akidah dan perjuangan Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab, antaranya beliau menyebut: 
Berterusanlah al-Syeikh Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab menyeru kepada akidah yang bersih dan bersinar. Dengan tauhid, beliau menentang syirik, dengan ilmu beliau menentang khurafat” (m.s. 105, Beirut: Muasasah al-Risalah).


 Dr Yusuf al-Qaradawi juga menyebut dalam Fiqh al-Aulawiyyat memujinya, dengan berkata: 
"Bagi al-Imam Muhammad bin ‘Abdul Wahhab di Semenanjung Arab perkara akidah adalah menjadi keutamaannya untuk memelihara benteng tauhid dari syirik yang telah mencemari pancaran tauhid dan dikotori kesuciannya. Beliau telah menulis buku-buku dan risalah-risalah dalam perkara tersebut. Beliau bangkit menanggung bebanan secara dakwah dan praktikal dalam memusnahkan gambaran-gambaran syirik. (m.s. 263, Mesir: Maktabah Wahbah).

Seorang lagi tokoh fekah yang terkenal di zaman ini, yang banyak pandangannya dirujuk, Dr Wahbah al-Zuhaili menyebut : 
“Sesuatu yang tiada syak padanya, menyedari hakikat yang sebenar, bukan untuk meredhakan sesiapa, berpegang kepada ayat al-Quran yang agung (maksudnya):“Jangan kamu kurangkan manusia apa yang menjadi hak-haknya (Surah Hud: 85), bahawa suara kebenaran yang paling berani, pendakwah terbesar untuk islah (pembaikian), membina umat, jihad dan mengembalikan individu muslim kepada berpegang dengan jalan salafus soleh yang terbesar ialah dakwah Muhammad bin ‘Abdul Wahhab pada kurun yang kedua belas hijrah.Tujuannya untuk mentajdidkan kehidupan muslim, setelah secara umum dicemari dengan berbagai khilaf, kekeliruan, bid’ah dan penyelewengan. Maka Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab ialah pemimpin kebangkitan agama dan pembaikian (islah) yang dinantikan, yang menzahir timbangan akidah yang bersih..” (Rujukan: Dr Wahbah al-Zuhaili, Risalah Mujaddid al-Din fi Qarn al-Thani ‘Asyar, m.s 57-58).


Sekali lagi, seperti yang pernah saya tanya dahulu, apakah mereka semuanya wahabi kerana memuji Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab. Apakah mereka jika berceramah di negara ini akan ditanggap kerana tiada tauliah dan tauliah pun tidak boleh diberikan kepada mereka kerana mereka ada unsur wahabi ?!

Dalam sejarah, akibat permainan golongan agama seperti ini al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah dijatuhkan hukuman oleh ulama pemerintah pada zamannya, al-Imam al-Bukhari juga sama. Wahabi telah menjelma bagaikan istilah hantu yang digunakan oleh orang tua-tua dulu untuk menakutkan budak-budak.

Maka, tidak pentinglah samada hantu itu wujud atau tidak di situ, tidaklah penting samada orang tua-tua itu pernah melihatnya atau tidak, tidaklah penting apa rupanya, yang penting kanak-kanak menjadi takut dan orang tua-tua dapat duduk selesa bersembang di meja kopi dengan gelak ketawa sampai ke pagi.
Peranan media antarabangsa & orientalis mampu mengubah persepsi dua negara di atas terhadap masyarakat Islam dunia
 DrMaza

14 Komen:

Tauhid 3 bahagian ini baru bagi saya oleh itu izinkan saya bertanya untuk
menambah pengetahuan. Tauhid 3 bahagian itu adakah dari ajaran Rsulullah?
Apakah dalil2 nas samada hadith atau Firman Allah mengenai tauhid ini. Siapakah pencetus asal tauhid ini? Sejak bilakah tauhid ini dicetuskan?

salam...
kepada saudara/i yg bertanyakan soalan di atas, link di atas ada menjawab persoalan yang anda timbulkan. =)

http://blogtraditionalislam.wordpress.com/2010/01/15/ulasan-jawapan-institut-al-qayyim-terhadap-tulisan-tauhid-3-serangkai-yayasan-sofa/

Ana faham bahawa ente berfahaman Wahhabi. Sebagai menyahut seruan Rasulullah dalam hadisnya yang lebih kurang bermaksud " Tidak sempurna Iman seorang kamu sehingga kamu mengasihilah saudaramu seperti mana kamu mengasihi diri mu sendiri", ana mengesyorkan supaya ente meluaskan skop
pengajian dengan mempelajari usul fiqh,tauhid aqidah serta bab lain dari
mazhab berlainan dan tidak ghuluw kepada suatu pemahaman. Ana sudah berumur lama dan pastinya ente seorang muda belia yang menjadi harapan
sebagai warisatun anbia. Sentiasalah bermohon kehadrat Illahi semoga mendapat pertunjuk. Buat masa ini tangguhkan dulu penulisan yang berbentuk kontraversial. Selidikilah dengan secukupnya. Kenalilah
Ibnu Taimiyah, Muhammad Abdil Wahab, dan Imam mazhab2 lain dari ASWAJA
dan tokoh2 ulama' muktabar. kajilah pegangan dan pandangan mereka. Kenalilah juga para Muhaddithin yang awal dan yang muktabar. Kenalilah Nasr Din Al Albani. Pastinya ente seorang berpendidikan ugama, mungkin dari institusi yang berpusat di Saudi Arabia ataupun Jordan yang mana pengajiannya tertumpu kepada satu aliran saja. Ingatlah hadis nabi
bermaksud " Umatku akan berpecah kepada 73 golongan,hanya 1 akan ke syurga (72lagi) yang lain ke Neraka. Oleh itu carilah firkah yang benar
yang tergolong dalam 1 golongan tadi.
Pengesyuran ana ini lahir dari sanubari ana atas sifat kasih kepada ente
dan tiada secubit niat serong mempersenda atau membenci atau memusuhi.
(Tidak perlu dipaparkan)

Wallahu a'lam.

Saya pun berpendapat spt anom 12:49

Bukannya pengasas fahaman tersohor yang sempit fikiran dan melampau tetapi pangikut/pangaku pengikut fahaman masing2 yang melampau atau berlebih2an, yang merosakkan sesama ummah! Berlapang dadalah!
wassalam.

memang benar pown...huhuhu..

tq 4 sharing...

kami dari team madu sidir ucaapkan selamat bahagia..

Betul! Wahabi bukan hantu, ia juga makhluk ciptaan Tuhan seperti kita semua. Mungkin memang inilah lukisan kehidupan. Hantu akan ditakuti jika ramai yang mengatakan ia menakutkan. Tapi masih ada juga 'golongan' yang tidak takutkan hantu. 'Golongan' ini akan terus mencari hantu itu & akan cuba mengkajinya. Sejauh mana kebenaran orang ramai yang mengatakan ia sesat, lalu 'golongan' ini akan bertemu dengan kebenaran. insyaAllah. Dan sebenarnya 'golongan' ini telah dipilih sendiri oleh Allah.

Saudara²ku, semoga Allah merahmati kita semua..

Kiranya, mmg penulis JTR ini bermazhabkan wahabi ke???

Apa pendapat penulis tentang tapak kaki ALLAH di atas arasy yang ditekankan oleh Muhammad ibn Abdul Wahab?

Kata “ WAHABI” pada asalnya di berikan dan dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustom. Beliau adalah seorang pemimpin negeri Rustom yang beraliran Khawarij Ibadhiyah. Ia merupakan aliran yang menyimpang dan tersesat dari pada Islam. Mengubah sesetengah hukum syarak dan menghapuskan hukum haji. Pengasasnya yaitu berasal dari Parsi dan wafat pada tahun 190 H atau 197 H di bahagian utara Afrika.

Antara akidah Khawarij Ibadhiyah adalah: Mentakwilkan sifat-sifat Allah, menolak pegangan bahwa mukmin akan melihat Allah di akhirat kelak, mentakwilkan masalah akhirat seperti mizan dan sirat, Beritikad bahawa Qur an adalah makhluk. Kumpulam wahabi seperti ini telah di nyatakan sesat dan telah difatwakan sesat oleh ulama Andalus dan fukaha bahagian utara Afrika. Mereka itu adalah kumpulan sesat yang terkeluar dari pada agama Islam.

Mengenai fatwa Al-Imam Al-Lakhmi yang dia mengatakan bahwa Al-Wahhabiyyah adalah salah satu dari kelompok sesat Khawarij. Maka yg dia maksudkan adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum dan kelompoknya bukan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya. Hal ini karena tahun wafat Al-Lakhmi adalah 478 H sedangkan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab wafat pada tahun 1206 H /Juni atau Juli 1792 M. Amatlah janggal bila ada orang yg telah wafat namun berfatwa tentang seseorang yg hidup berabad-abad setelahnya. Adapun Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum maka dia meninggal pada tahun 211 H. Sehingga amatlah tepat bila fatwa Al-Lakhmi tertuju kepadanya. Berikut Al-Lakhmi merupakan mufti Andalusia dan Afrika Utara dan fitnah Wahhabiyyah Rustumiyyah ini terjadi di Afrika Utara. Sementara di masa Al-Lakhmi hubungan antara Najd dgn Andalusia dan Afrika Utara amatlah jauh. Sehingga bukti sejarah ini semakin menguatkan bahwa Wahhabiyyah Khawarij yg diperingatkan Al-Lakhmi adl Wahhabiyyah Rustumiyyah bukan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya. [Lihat kitab Al-Mu’rib Fi Fatawa Ahlil Maghrib, karya Ahmad bin Muhammad Al-Wansyarisi, juz 11.]

Apabila lahir dakwah Muhammad bin abdul wahab al-tamimi al najdi, gelaran “Wahabi” yang disandarkan kepada Abdullah wahab bin Abdul Rahman bin Rustom itu mula berpindah kepada Muhammad bin abdul wahab. Kemudian diletakkan pelbagai tuduhan dan keburukan lalu disebarkan keseluruh dunia demi menakutkan umat islam. Sedangkan Syeikh Muhammad bin abdul wahab bersih dari berbagai tuduhan itu.

Diantara musuh-musuh beliau yang sangat keras permusuhannya dengan beliau serta memunculkan istilah wahabi ini adalah golongan syiah rafidhah, golongan sufi sesat dan golongan hizbiyyun, serta orang-orang yang terpengaruh dengan syiah rafidhah. Dan ternyata, memunculkan istilah ‘Wahhabi’ sebagai julukan bagi pengikut dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, merupakan trik sukses mereka untuk menghempaskan kepercayaan umat kepada dakwah tauhid tersebut. Padahal, istilah ‘Wahhabi’ itu sendiri merupakan penisbatan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Asy-Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz berkata: “Penisbatan (Wahhabi ) tersebut tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Semestinya bentuk penisbatannya adalah ‘Muhammadiyyah’, karena sang pengemban dan pelaku dakwah tersebut adalah Muhammad, bukan ayahnya yang bernama Abdul Wahhab.” (Lihat Imam wa Amir wa Da’watun Likullil ‘Ushur, hal. 162)

Jika hari ini ada orang menyebut kata “WAHABI” untuk dinisbatkan kepada orang yang kebetulan mengambil pendapat dan sependapat dengan syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, maka sudah tentu orang tersebut orang syiah rafidhah, sufi dan orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu.

Buat saudara punya permasalahan ekonomi: hub aki santoro,karna saya sudah membuktikan bantuan aki santoro yang berminat,hub aki santoro di nomor 0823 1294 9955, atau KLIK DI SINI

Buat saudara punya permasalahan ekonomi: hub aki santoro,karna saya sudah membuktikan bantuan aki santoro yang berminat,hub aki santoro di nomor 0823 1294 9955, atau KLIK DI SINI

Kau lah bodoh... Di tuduh sufi bodoh... Belajar kenal muhammad bin abdul wahab tu lagi.. Setakat belajar kopi pest baik tak payah. Wahabi muda tuduh wahabi tua(muhammad abdul wahab rostom) sesat, wahabi muda tak sedar muhammad bin abdul wahab juga sesat, diakui oleh bapak dan abg dia sendiri yg dia bawak ajaran sesat. Cari kebenaran... Jgn dok sembah tuhan bertangan berkaki duduk atas arsy, jgn lupa berus gigi dengan berus bulu babi.. Fatwa wahabi kata boleh. Salafy lah sangat.. Muhammad bin abdul wahab bukan lahir zaman salaf pon.. Senang2 kau lukis la tuhan kau, sbb dah ada gambaran.. Lepastu pasang colok mintak nombor

Kau lah bodoh... Di tuduh sufi bodoh... Belajar kenal muhammad bin abdul wahab tu lagi.. Setakat belajar kopi pest baik tak payah. Wahabi muda tuduh wahabi tua(muhammad abdul wahab rostom) sesat, wahabi muda tak sedar muhammad bin abdul wahab juga sesat, diakui oleh bapak dan abg dia sendiri yg dia bawak ajaran sesat. Cari kebenaran... Jgn dok sembah tuhan bertangan berkaki duduk atas arsy, jgn lupa berus gigi dengan berus bulu babi.. Fatwa wahabi kata boleh. Salafy lah sangat.. Muhammad bin abdul wahab bukan lahir zaman salaf pon.. Senang2 kau lukis la tuhan kau, sbb dah ada gambaran.. Lepastu pasang colok mintak nombor

Bismillahir Rahmanir Rahim

https://keep.line.me/s/Dg9O1W5x3CyZh7KgLGITVNEy18cV76dX3C1YwDN9MQI


Web: almawaddah.info

Salam wa rahmah

Kepada;

Yang dihormati para akademik, para rektor universiti dan para mufti.

Tan Seri/Datuk Seri/Datin Seri/Datuk/Datin/ tuan/puan

Tajuk: "Penukaran al-Qur'an dangan mazhab Ahli Sunnah Wal-Jamaah sebagai asas agama Islam oleh para Mufti Malaysia adalah "un-Islamic". Rencana ini adalah bagi tujuan kajian dan renungan
Tidakkah Islam itu rahmatan li -l-Alamin..?
Terima kasih wa 'afwan.

Daripada;
Pencinta al-Qur'an sebagai asas agama Islam di Malaysia.
Kuala Lumpur
Malaysia.Catat Ulasan

Pada pendapat anda?

Perjalanan

Tembusi Petra, Jordan Slideshow: BenTaleb’s trip was created by TripAdvisor. Create a free slideshow with music from your travel photos.
Sabda Baginda SAW ; "Ketahuilah ia (Dajjal) berada di laut Syam atau laut Yaman.. akan datang dari arah timur (lalu menunjukkan dengan tangan baginda).."[Riwayat Muslim]. Daripada Abi Bakr al-Siddiq r.a, sabda Baginda SAW, "Dajjal akan muncul ke bumi dari arah timur bernama KHURASAN." [Riwayat al-Tirmizi]. Daripada Anas bin Malik r.a, sabda Baginda SAW, "Dajjal akan keluar dari kota Yahudi ISFAHAN (Khurasan, IRAN) bersama 70,000 penduduk ISFAHAN". [Fath al-Rabbani Tartib Musnad Ahmad. Ibn Hajar berkata : "Sahih"]. Ibn Kathir berkata, Dajal pada mulanya akan muncul dari ISFAHAN dari sebuah kota Yahudi [al-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim]. ISFAHAN adalah sebuah bandar terbesar YAHUDI di Iran dan pusat loji nuklear Iran pada masa kini.